Specialista na dlažby z přírodního kamene a betonu

Kámen byl a je od nepaměti nejdůležitější surovinou při výstavbě komunikací. Plnil a plní funkci jak čistě praktickou při zpevnění konstrukcí, tak estetickou. V minulých dobách byly úlohy kamene spojovány, například při štětování cest. Později se plochy dláždily různými druhy a tvary přírodních kamenů. Z počátku byly dlažební prvky neupravené, postupem času zaznamenaly různé druhy úprav. V letech šedesátých až devadesátých minulého století docházelo velmi často při opravách a rekonstrukcích k likvidaci dlážděných povrchů. Nahrazovány byly především živičnými vrstvami, které dodnes zakrývají nemalou část dlažeb realizovaných především ve dvacátých a třicátých letech devatenáctého století. Až doba po roce 1990 začala opět přát obnově historických ale i novodobých ploch dlážděnými prvky. K tradičnímu přírodnímu kamenu přibyly především různé druhy betonové dlažby a umělý kámen. Naše firma se zabývá dlážděnými povrchy všech druhů.

VOTAVA CZ - DLAŽDIČSKÉ PRÁCE - netfirmy.cz Přírodní kámen - obklady, dlažby, fasády z kamene - netfirmy.cz Operační program lidské zdroje a zaměstnanost